2011. január 23., vasárnap

SZABÓ Anikó: Halálcsillag építészete

A Csillagok Háborúja, vagy eredetileg Star Wars című nagysikerű sci-fi dupla-trilógia, egy
régmúltban játszódó misztikus történet, mese, amely nagyvonalakban egy „világ”, egy univerzum
két államformájában- a Galaktikus Köztársaság és a Galaktikus Birodalom- és az azok közti
időszakban és főleg a Galaktikus Polgárháború idejében játszódik. A történet alapját, az
emberiséget mindig is érintő és foglalkoztató alaptéma a jó és a gonosz harca adja meg. Persze azt,
hogy mi a rossz és mi a jó, az nem objektiven megítéljhető tulajdonsága a világnak. Ez a
történetben többször el is hangzik.


A Csillagok Háborúja nem véletlen fikciók sokaságán alapul. Sokan sokaféleképpen próbálták
felkutatni, kielemezni a film és a való, megélt világ összefüggéseit, úgy mint történelemben,
nyelvekben, szereplők neveinek jelentéseiben, szimbólumokban.
Ilyen szimbolikus jelentőséggel bír a már említett ellentétpárok egymás elleni harca.
Erőltetettnek tűnhet a hasonlat, de maga a háborús felállás és a birodalmiak német, háborús
egyenruha viseletre emlékeztető uniformisa és a lázadók az amerikai berepüló pilóták
ruházatában való működése emlékeztethet a világháborúkra, azon belül is a II. Világháború
időszakára.
A másik, már kevésbé erőltetett hasonlóság a megalomán építészeti tevékenység.
Még a polgárháború időszaka előtti Köztársaság központja egy város volt: Coruscant, amely város
már bolygóméretűvé nőtte ki magát. E város építészete nagyban hasonlít Amerika felhőkarcolóira
és fellelhetők egyértelmű vonatkozások is egyes épülettekkel szemben.

Az igazi megalomán építészet persze az életben is jelen van ill. volt, csakúgy mint a Star Wars trilógiákban.
Az egyes birodalmak hatalmi építészetének szelleme mindig is jelen volt, céljuk megegyezett: láthatóvá vállni, minél nagyobbá, mégnagyobbá lenni
Példaként említendő Albert Speer és a német Harmadik Birodalom Építészete és tervei.

A filmebeli Birodalom stabil szimbóluma, a Halálcsillag nevű harci ürállomás és szuperfegyver volt.
A Halálcsillag is egyfajta megalomán építészet eredményeként született. Kettő is volt belőle, az első
egy holdméretű teremtmény volt, de ennek elpusztítása után egy mégnagyobb harci bolygót
próbáltak létrehozni.

1. ábra: Az első Halálcsillag 2. ábra: George Lucas a Halálcsillag modelljével


2. A Halálcsillag

A Halálcsillagot valójában Tarkin Grand Moff álmodta meg. A célja: az űrállomás által gerjesztett
félelemmel megszilárdítani a birodalom hatalmát. Bevel Lemelisk volt a fő tervezőmérnök.
Fejlesztését Despayre, a Horuz rendszer egy bolygója közelében végezték.

Az állomás tervein egyszerre több száz mérnök és katona dolgozott. A tervek elkészítése, akár csak
az építési munkálatok teljes titokban zajlottak és csaknem 20 évig tartottak. Az állomás fő tervezője
mindig is azt hitte, hogy egy óriási bányaállomáson dolgozik, mely ha elkészül, több rendszerben is
megoldja az energia-válságot.

A Halálcsillag felépítése hasonló a bolygókéhoz (mag, kéreg, stb.) és alapvetően négy fő funkciót
tölt be, ennek megfelelően négy fő részből áll, ezek:
• harci űrállomás,
• szuperlézer,
• hajtóműrendszer,
• hiperanyag reaktor, ami mindezek működtetéséhez az energiát szolgáltatja.
A Halálcsillag minden idők legnagyobb vállalkozása volt, mind a nagysága, mind a fejlett
technikája miatt. A Halálcsillag rendkívüli nagysága miatt, rendkívüli generátort igényelt. Az
űrállomás majdnem felét egy óriási hiperanyag reaktor alkotja. E köré a reaktor köré épült fel az
egész űrállomás Ez éppen elég energiát termel ahhoz, hogy akárcsak az egyszerű számítógépes
rendszerek, melyekből több ezer van, a turbólézerek és a szuperlézer is működjön.

A szuperlézer minden idők legnagyobb és legpusztítóbb fegyvere. A lézer nyaláb, amely rendkívül
sok energiát felemészt egy tányér alakú bemélyedés az űrállomás északi részén. Ennek a tányérnak
a közepén található egy óriási kristály, mely a hordozónyalábot gerjeszti, és fókuszálja.

Az uralkodó nem tartotta szükségesnek az űrállomás elkészítését, a Jedik legyőzése, és a már
majdnem teljes hatalomátvétel, a Szenátus feloszlatása után.
Viszont a Halálcsillag pusztulása felhívta a figyelmét arra, hogy a Felkelés igenis erős.
Tarkin kormányzó dicső de értelmetlen halála, és a Halálcsillag pusztulása erőt adott a Felkelésnek.
Miután mindez bekövetkezett, Darth Vader örökölte Tarkin hatalmát, és ő már nem támogatta az
ehhez hasonló projekteket, így a Halálcsillag terveit egy időre félretették…2.1 A Halálcsillag elemzése

A Halálcsillag méreteit nehéz meghatározni, a film szerint távolról szemlélve a bolygó egy Hold
nagyságú űrbázis.
A Hold átmérője 3476 km, de ez csak a Föld bolygóhoz közeli Hold mérete. Itt biztos nem erről van
szó. Ha a holdak méreteit nagyságrendben nézzük a több száztól, a több ezer kilométeres nagyságú
átmérőig is eljuthatunk.
A száz kilóméteres nagyságú gömbátmérő is elég ahhoz, hogy egy ilyen nagyságrendű űrállomás
működőképes tudjon maradni milliós személyzettel is.
A Halálcsillag átmérője körülbelül 120-160 kilométer széles, nagy a helyszükséglet, mivel a
harcállomáson több, mint egymillió ember van szolgálatban. Kezelő személyzet, katonák,
rohamosztagosok, Tie-pilóták, techikusok, karbantartók és majd 400.000 droid működteti az új
technológiai csodát.

3. ábra: Az építmény “árkai” 4. ábra: a Halálcsillag szuperlézerének ún. “szeme”

Hatalmas mérete miatt a Halálcsillag 24 elkülönülő zónából áll, 12-12 zónánként az északi és deli
féltekén, mindegyikben egyenlő arányú fegyverellátással.
Csak annak a zónának a fegyverei alkalmazhatóak egy támadó hajó ellen, amely a zóna hatáskörébe
tartozik, de általában sem szokták az összeset bevetni, mivel az rengeteg energiát emésztene fel. A
harcállomás fegyverarzenálja elképesztő és elrettentő, 10.000 turbólézer üteg, 2500 lézerágyú, 2500
ionágyú, 768 vonósugár (zónánként 24). Ha ez nem lenne még elég minden zónához több tucatnyi
század Tie-vadászosztag tartozik. A Halálcsillag minden idők legnagyobb vállalkozása volt, mind a
nagysága, mind a fejlett technikája miatt.

2.1.1 Felépítése

A kész állomás magját egy hatalmas üreg képezi, mely teret ad a szuperlézert és a hipermeghajtókat
energiával ellátó fő reaktornak. Ez a mag az űrállomás átmérőjének harmadrészét teszi ki.
A Halálcsillag belső térfogata tulajdonképpen a reaktort ellátó és felügyelő gépezeteket és
felszerelést tartalmazza, a fénysebességhez és a védőernyők üzemeltetéséhez szükséges energiát
pedig a külső burok egyenlítőhöz közeli sávjában található generátorok termelik. Az űrben való
közlekedést a felszínen elhelyezett ionhajtóművek sora teszi lehetővé. Ezek a hajtóművek
működésükkor szintén a magban fejlesztett nyers energiát használják fel. Noha az ionhajtóművek
erős sugárzásveszélyben tartják környezetüket, ez volt az egyetlen módja, hogy ekkora tömeget
manőverőezésre késztethessenek az állomás navigátorai.

5. ábra: A Halálcsillag központi energiafejlesztő magja


Az intenzív energia, melyet az állomás fejleszt, önnön tömegével együtt jóval nagyobb gravitációs
és mágneses teret eredményez, mint egy hasonló méretű természetes égitest. Az állomás egyenlítője
egy mély árok : a Halálcsillagot körbefogó, 60 méter széles, nyílegyenes, végtelen kanyon. Itt
kaptak helyet az állomás főhangárai, hőelvezető nyílásai, főbb szenzorai és vonósugarai.

A szuperlézer az egyik legfeltűnőbb jelenség az állomás felszínén. Hatalmas ívű horpadás, melynek
csiszolt kristályai a fegyver tányérjának pereméről érkező nyolc különálló sugarat fogják össze, s
ennek eredményeként hatalmas, a galaxis történelmében eddig egyedülálló erejű lézersugár
keletkezik. A sugár energiaadagját a céltárgytól függően határozzák meg, ám a csatahajóknál kisebb
célpontokra nem érdemes használni. Az első energiaszint tehát a csatahajók ellen használatos
sugarat bocsátja ki, a legnagyobb energiaszint pedig a bolygók látványos és gyors elpusztításához
szükséges sugarat. A szuperlézer egyszerre azonban csak egy ilyen veszedelmes sugár kibocsátására
képes, hiszen a lövés után újra fel kell tölteni a megfelelő energiamennyiséggel. A loves
intenzitásától függ, hány lövést adhat le naponta a fegyver : űrhajó méretű ellenfelekkel szemben
akár percenként is alkalmazható, bolygó méretű célpontokban pedig naponta egyszer. Mindez nem
okoz túl nagy problémát, hiszen a Halálcsillag nehézkes mozgása miatt amúgy sem volna képes
naponta több bolygó lőtávolságába kerülni. A fegyver hatósugara 47 kilométer.

A Halálcsillagot közelebbről megfigyelve láthatjuk, hogy felszínét nem csak milliónyi fénypont,
hanem sötét vonalakként húzódó, keskeny árkok is tarkítják. A legnagyobb árok az egyenlítő
mentén található, ez a nagyobb hangárok be és kijáratát rejti, a többi pedig hosszúsági és szélességi
körök gyanánt behálózza szinte az egész harcállomást. Legtöbbjükbe szellőzőnyílások nyílnak,
némelyikük a felgyülemlett hő és hulladék kibocsátására épült. A rengeteg ki és bejáratot az árkok
mellé telepített hatalmas lövegtornyok hivatottak védeni, ezeket azonban inkább csak a rend
kedvéért helyezték el, hiszen maguk a tervezők sem gondolták komolyan, hogy létezik olyan őrült,
aki néhány vadászgéppel próbálkozik egy ekkora űrállomással szemben.


2.1.2 Funkcionális elrendezése

A Halálcsillag felépítését tekintve mindenféleképpen centrális jellegű , viszont szintjeit és alaprajzi
Elrendezését nézve az építmény kétféle logikus felosztással bírhat.
Az egyik ilyen rendszer, amikor a bolygó szintjeinek felosztása a saját egyenlítőjére merőleges,
illetve fordított helyzetben, mikor ugyanez az egyenlítővel párhuzamos elhelyezkedésű.
Helykihasználás szempontjából az első változat tűnhet a legelfogadhatóbbnak, de a főárok
egyenlítőnél való elhelyezkedése miatt és az ott betöltendő funkciók kielégítése végett, az
elrendezés az utóbbi példa szerint történik. Így az űrállomás déli féltekén 357 emeleti szinttel, míg
az északi féltekén 84 szinttel bír. Az északi félteken kap helyet a szuperlézerágyú ún. “szeme” is.
A csillag fő része az energiaközpont, amely megegyezik a bolygó átmérőjének egyharmadát kitevő
bolygómagszerű térrel. Ehhez a térhez funkcionálias kapcsolódnak a kötelező funkciókat ellátó
fegyverkezési, energiafejlesztési, szellőző, és hűtő-fűtő területek.


6. ábra: Merőleges alaprajzi elrendezés 7. ábra: Párhuzamos alaprajzi elrendezés
A Halálcsillag, mint jól funkciáló építmény ill. épület, óriási nagy területtel rendekezik ahhoz, hogy
csak úgy egyetlen egy ömlesztett alaprajzi rendszerként kezeljük azt.
Méretéből adódóan muszáj több egységre felosztani ugyanúgy, mint ahogy azt a nagyobb
városokkal és országokkal is teszik.
Így a Halálcsillag felszínét 24 egyforma zónára osztották fel. Ezek a zónák az egyenlítőtől egy-egy
pólusig terjednek, melyből adódóan 12 található az északi féltekén 12 a délin.
A zónák legegyszerűbben pókhálószerűen épülnek fel a bolygó1-1 féltekén.


8. ábra: Egy félteke zónákra való felosztása 9. ábra: Egy zóna szektorokra való felbontása


Minden zóna 6 külön szektorból áll. A szektorok felaprózását többféle módon lehet megvalósítani.
A megvalósíthatóságok között nincs különösebb eltérés, csak az általános szektorok elhelyezkedése.
A szektorok mindkét bemutatott esetben alapvetően , centrikus körök mentén helyezkednek el.
Az általános zóna, mint közlekedőrendeszer, valahol az adott zóna központjában kell
elhelyezkednie. Az egyik verzó az álzalános zóna kétoldali elhelyezkedését mutatja be, a másik
pedig a szektor középvonalszerű megoldását mutatja. A többi szektorok belülről kifelé, funkció és
használhatósági szempontból helyezkednek el sorrendben egy-egy zónán belül: biztonsági szektor, parancsnoki szektor, (áltslános szektor), katonai szektor és
műszaki-szervíz szektorok.
Minden egyes zónában több lakókörlet kapott helyet, melyek önmagukban létfenntartó, különálló
közösségek, bizonyos speciális szolgáltatások formájában azonban egymást is elláthatják. Ezeken a
"városokon" kívül minden zónának megvan a saját étel-szintetizálója, hangárja, börtönblokkja,
orvosi központja, fegyvertárja, parancsnoki központja, és minden egyéb szolgáltatása, mely a
további feladatokat hivatott ellátni. A lakónegyedeken belül ezek a szolgáltatások szektorokra
bomlanak : Minden körletben található parancsnoki, általános katonai, biztonsági, műszaki és
szerviz szektor, mely ellátja a körlet számára szükséges funkciókat és az egész Halálcsillag által
koordinált feladatokat is. Sok ilyen körlet specializálódott egy bizonyos szektorra összpontosítva,
ám a körletek az egymás közötti információcserének és állandó központi irányításnak köszönhetően
egységes működéssel szolgálják a Halálcsillag pontos, jól szervezet működését.
A mesterséges bolygó számos bevásárló, szórakoztató központot, és parkot tartalmaz, amelyek a
körülbelül 1 millió fős populációt kiszolgálják. A tiszteknek különböző lehetőségek állnak
rendelkezésre a magán és a társasági élet fenntartására. Itt fontos megemlítni a nagy belmagasságot
is és a körleteket elválasztó tereket. A nagy elmagasság gátolja a nyomottság érzetét, gondolhatunk itt
például a mai plázákra.
A parancsnoki körletet minden zónában hídnak nevezték el. Ezek a hidak felelősek a zóna többi
körletéből áramló információk begyűjtéséért és analizálásáért. Az információkat továbbitatniuk kell
a megfelelő helyekre : a többi hídhoz, a felsőhídhoz (az egész űrállomás parancsnoki szektora) és
szektor-parancsnokságokhoz (a Halálcsillagon található szektorok tevékenységét irányító szektor).
Ezzel a módszerrel minden szektorparancsnok nyomon követheti, mi történik a saját zónájában,
illetve az egész harcállomáson.


10. ábra: Zónák szektorokká való felosztása


Az általános szektorok:
A körleteken belül és között található folyosórendszer, melyről gyakorlatilag az összes szektor
megközelíthető. Itt találhatóak a turbóliftek, az étkezdék, kondicionáló termek, a háló és
gyűléstermek.

A biztonsági szektor:
A Halálcsillag belső biztonságáért felelő egység, itt találhatóak a börtönblokkok és a
kihallgatótermek, illetve látogatók érkezésekor innen rendelnek a tisztek mellé személyes őrséget.
A lázadók által talán legjobban ismert szektor.

A parancsnoki szektor:
Megfigyelő és ellenőrző szerepe mellett természetesen innen kerülnek ki az egész harcállomás
működtetéséhez szükséges utasítások.

11. ábra: Az általános szektor közlekedőkkel, lifthálózattal és az üres, elválasztó térrel


A katonai szektorok:
A parancsnoki és katonai szektorok területét zömmel és páncélraktárak, lövegtornyok, az eligazító
és megfigyelőtermek foglalják el. Ezek a szektorok a Birodalom legmodernebb arzenálját
sorakoztatják fel.

A műszaki és szerviz szektorok:
Mivel hasonló feladatokat látnak el, a két szektort tulajdonképpen nehéz egymástól elkülöníteni. A
szerviz szektor a szellőzőcsatornák, a szennyvíz és a hulladék elvezető rendszerek, valamint a
szervizcsatornák gondozásáért felel. A szektor dolgozóit általában mindenütt láthatjuk: lézengő
technikusok, akik kisméretű detektorokkal vagy monitorokkal felszerelkezve vizsgálják a zajszintet,
a levegő hőmérsékletét, nyomását és megfelelő frissességét. A szektor irányítása alá tartoznak a
sztoikusan takarító, csendes droidok csakúgy, mint a legképzettebb technikusok, akiknek estleges
komolyabb rendellenességet is rövid idő alatt el kell tudniuk hárítani. A műszaki részleg munkája
kiterjed a reaktorok, hiperhajtóművek, fegyverek és járművek, illetve az összes technikai rendszer
felügyeletére.

A hangárok:
A Halálcsillag nem egyszerűen egy hatalmas harcállomás - a lehető legnagyobb űrhajószállító is
egyben. Mesterséges égitest, melyen a számos hangárban bőségesen elegendő hajó és űrjáró
tartózkodik ahhoz, hogy bármelyik nagyobb űrállomást leiskolázza.
A bolygó legnagyobb hangárja az egyenlítőnél lévő dokkolóban helyezkedik el.


Összefoglalás

A Halálcsillag nevű harci űrállomás egyfajta megfélemlítő eszközként létrehozott mesterséges
bolygó, melynek felszínén és testében több mint egymillió ember szolgál és működteti azt.
Ez a bolygó egy olyan fiktív építmény, amely nem hozható létre csak úgy, egy kitaláció,
fantáziaszülött épület, melynek megtervezése építészetileg elég komoly feladatnak ígérekzik, de sok
esetben megfejthetetlen számunkra, hiszen nem is a mi világunkban és nem a mi időnkben játszódik az.
Maga történet is furcsa lehet a mai ember számára, hiszen utópisztikusnak, jövőbelinek tűnik, pedig
a film maga “Réges-rég, egy messzi-messzi galaxisban ..” játszódik.

Felhasznált szakirodalom
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hal%C3%A1lcsillag
http://www.swinfo.eoldal.hu/cikkek/bolygo-leirasok/deathstar
Adrick Tolliver - Fanatical Guide to Death Stars

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése