2011. január 23., vasárnap

POLGÁR VERES Andrea: FORMA-ÉRZÉS-FIKCIÓ

Az alábbi dolgozat arra a kérdésekre keresi a választ/válaszokat, hogy ha a fantáziának semmi sem szabhat határt egy képzelt világ megteremtésénél, akkor mik azok az építészeti formák, terek, melyek e világ épített környezetét alkotják? Léteznek-e olyan berögzült formák, amiket tulajdonságokhoz, ideológiákhoz kapcsolunk? Olyan filmtörténeti alkotásokat fogok megvizsgálni, amelyekben több világ, társadalom keveredik, és ezek a világok mögött jól átgondolt háttértörténet áll.

1. Forma- Fikció- Építészet
Véleményem szerint az emberek fejében léteznek alapvető formák és elképzelések épületekről. Pontosabban arról, hogy bizonyos funkciójú épületeknek hogyan kell kinézniük. Formához funkciót, érzést, világnézetet kötünk. Egy társadalom bizonyos értékek, ideológiák, felfogás alapján működnek. Egyértelműnek tűnik, hogy ezek az értékek kivetülnek az öltözködésre, a viselkedésre vagy például az építészetre. A valóságban a kifejezés eszköze korlátok közé van szorítva. Hiszen ha az építészetet vesszük, rengeteg olyan szempont van, aminek meg kell felelni. A legalapvetőbb szempont a funkció, de ezt követi a tartószerkezet, az épületszerkezet stb. Egy képzelt világban, pláne a filmek világában, ahol majdnem minden a látványról szól, el lehet szakadni azoktól a fizikai törvényektől, követelményektől, amelyek a való világban korlátot jelentenek. Kérdés, hogy el tudunk-e.
Két híres filmeposzt fogok megvizsgálni. Az első a Gyűrűk ura trilógia, a másik pedig a Csillagok háborúja. Azért ezt a két alkotást választottam, mert ezek a filmek mind egy képzelt világban játszódnak illetve egy komplex, kitalált mitológiai háttérrel rendelkeznek. Nagyon kifinomult e filmek képi világa, és nagyon részlet gazdag. Mindkét filmsorozat valahol nem más, mint egy utazás, mely során rengeteg világot, és különféle lényeket ismerhetünk meg. Akik lehetnek emberszerűek vagy kevésbé emberszerűek, illetve jók, rosszak egyaránt. De megvan a szerepük a történetben, vagy előreviszik a főhősöket vagy hátráltatják. Ezen szerepük szerinti tulajdonságokkal rendelkeznek, és ezek a tulajdonságok, megnyilvánul a jelmezükben, kellékeikben és építészetükben.

2. Gyűrűk ura
Ez a film több szempontból is érdekes. Az egyik különlegessége, hogy egy könyvadaptáció. Az eredeti mű írója J. J. R. Tolkien. A történet három kötetre tagolódik (amit a film is lekövet):
• Gyűrű szövetsége (2001. december 19.)
• Két Torony (2002. december 18.)
• A király visszatér (2003. december 17.)
A könyvben Tolkien nagyon részletes leírásokat ad a történetben szereplő lények, népek kultúrájáról, szokásaikról, megjelenésükről, építészeteikről. Ezeket a leírásokat is felhasználták a film látványtervezői, Alan Lee és John Howe. Ők késztették annak idején a könyvsorozat illusztrációit, és így kerültek be a filmes csapatba. A műben nagyon sok a vizsgálatra alkalmas helyszín, de ebből a filmtrilógiából öt világot és annak négy építészetét fogom megvizsgálni; az emberek, a hobbitok, a törpök, a tündék, és a negatív szereplőkhöz köthető épített környezet formavilágát.

2.1 Völgyzugoly
Völgyzugoly a tündék birodalma Középföldén, Bruinen keskeny völgyszorosának szélén található, a Ködhegység lábánál. A tündék varázslatos lények, akik harmóniában élnek a természettel, egy ideális közösséget alkotva. Felsőbb teremtények, akiknek a személyét rejtélyesség és melankolikus szépség lengi át. Talán ezek azok a kulcsszavak, amikre a film látványtervezői építették a koncepciójukat. Az épületeket a fák köré fonták. Rengeteg díszítő elemet használták, főleg növényi motívumokat; leveleket, indákat. A látványtervezők állításuk szerint a szecesszióból és a kelta díszítőművészetből merítettek ihletet. Karcsú, áttört szerkezetek használtak, amik csontszerű hatást keltenek. A terek lefedését boltozatokkal oldják meg, szinte nincs is egyetlen egyenes alakzat sem, minden íves, és kanyargó. Hossztengelyes csarnok és centrális terek is megtalálhatóak. A fő építőanyagok kő és fa.

1. ábra Völgyzugoly

2.2 Hobbitfalva
Hobbitfalva a hobbitok, vagyis félszerzetek otthona. Egy mezőségi, középkori falu hangulatát idézi. Ez az egyik legérdekesebb színhelye a történetnek, mivel maga az író ezzel a világgal foglalkozott a legtöbbet, és nagyon pontos leírást adott. Egy nagyon ártatlan világ rajzolódik ki a könyvben, ahol a vidámság, az egyszerűség és természet közeliség uralkodik. Utóbbi a tündék birodalmára is ráillik, de teljesen máshogy. A tündék együtt élnek a természettel, míg a hobbitok a természetből élnek.
A településen a lakóházakat kivéve a filmen kevés kommunális épület látható, csak a kocsma és malom szerepel a filmen. A lakóházakat üregnek illetve laknak hívják. Domboldalba bevájva épültek, tetejükön fű növekszik, egyedül az utcafronti homlokzat illetve a kémény bújik ki a domboldalból. A látható homlokzat nagyon meglepő. Hatalmas kör alakú ajtó díszíti a középtengelyt, mellette további két kör alakú ablak. A homlokzat vonalvezetése is íves. A belső térben is a belmagassággal megegyező méretű kerek ajtók találhatóak, kerek alaprajzú szobák, még térlefedés is boltozatos.

2. ábra Hobbitfalva

2.3 Mória
Mória Középföldén, a Ködhegység gyomrában elhelyezkedő, nagy kiterjedésű bánya, ami a törpök városállamának ad otthont. Mória sokszintű bányarendszerét megannyi alagút, tágas csarnok, mélyen a földbe nyúló tárna sokasága alkotja, mely a törpök egykori híres gazdagságát dicséri.
Ennek megfelelően nagyon sötét, komor, rejtélyes hangulatot áraszt. A főépítőanyag, nem meglepően a kő, más anyagot nem is használnak. A felületek finoman megmunkáltak, de látható a faragás nyoma. Éles sarkok és geometrikus, négyszögletes formák jellemzik. Nagy belmagasságú terek hihetetlenül monumentálisak, főleg a filmben bemutatott oszlopcsarnok. Az oszlopok több mint 10 méter magasak, klasszikus módon három részre tagolódnak: oszlopfő, oszlop, lábazat. Viszont ezt leszámítva nem hasonlítható semmilyen az építészetben ismert oszloprendhez.
Az egész világ az eddig bemutatottaktól eltérően semmilyen természet közeliséget nem tükröz, sőt épp ellenkezőleg, nagyon materiális és nagyravágyó világról árulkodik.

3. ábra Mória

2.4 Az emberek világa
Az emberek világa több királyságból áll. Ebben az esetben Rohant, Gondort fogom megvizsgálni.
Rohan vagy Lovasvég Középfölde második legnagyobb királysága Gondor után. Az itt élő emberek híresek lótenyésztésükről. Rohan fővárosa Erdoras. Erdoras egy angolszász középkori város képét idézi. A város egy hegyre épült, a lakóházak fából épületek, nyeregtetősek, amin zsúpfedés van. A város legmagasabb pontján a királyi vár áll. Az épületek egyszerű kialakításúak, de díszítettek. Az ornamentikában a lovas motívumok szerepelnek a leggyakrabban. A ló figurákat kacskaringózó, íves, indára emlékeztető vonalak veszik körbe. Egyértelműen a kelta díszítőművészet elevenedik meg.

4. ábra Erdoras
Gondor fővárosa a filmekben felölet időszakban Minas Tirith, a Tirith. Eredetileg Minas Anornak hívták, azaz a Felkelő nap tornyának. A város a Fehér-hegység legkeletibb tagjának, a Mindolluin hegyének lábánál épült fel. Miután Osgiliath (Gondor első fővárosa) elesett, ide költözött át a királyi udvar. A város hét szinten öleli körbe az Őrhegyet. Jellegzetessége a hatalmas kőbástya, sziklakiszökellés, amely a legalsó szintjétől a fellegvárig magasodik. Mindegyik szinten egy fal áll, a város védelmében. Mindegyiknek külön kapuja van. Ennek a monumentális helynek a legtetején a Fellegvár található, amibe egy kanyargó út visz fel. A Fellegvárban áll a királyok Fehér Fája és itt magasodik a Fehér Torony, valamint a Királyi Palota. Az egész szoborszerű, úgy néz ki, mint ha egyetlen kősziklából lenne kifaragva. A főépítőanyag a kő, mást szinte nem is látni.

5. ábra Minas Tirith

2.5 Orthanc
Orthancban, vagy más néven Vasudvardban lakik Szarumán, a Fehér Mágus. Egy kőből épült toronyból, azt körülvevő körgyűrűből és az alatta húzódó üregekből áll. Ezekben az üregekben keresztezte Szarumán az orkokat a lidércekkel, megalkotva ezzel az uruk-haiokat.

6. ábra Orthanc

3. Csillagok háborúja
A Csillagok háborúja egy „űroperának” is nevezhető filmsorozat, ami George Lucas filmrendező ötletei alapján készült el. A filmeposz jelenleg hat részből áll:
• Csillagok háborúja I: Baljós árnyak (1999. május 19.)
• Csillagok háborúja II: A klónok támadása (2002. május 16.)
• Csillagok háborúja III: A Sith-ek bosszúja (2005. május 19.)
• Csillagok háborúja IV: Egy új remény (1977. május 25.) az eredeti cím Csillagok háborúja volt; ez volt az első a sorozatból
• Csillagok háborúja V: A Birodalom visszavág (1980. május 21.)
• Csillagok háborúja VI: A jedi visszatér (1983. május 25.)

A történet szempontjából az első három film a Galaktikus Köztársaság és a Galaktikus Birodalom közti átmenetet dolgozza fel. Míg az utolsó három a Galaktikus Polgárháború eseményeit mutatja be. Valójában azonban az egész történet nem szól másról, mint a jó és a rossz harcáról, „réges-régen, egy messzi-messzi galaxisban.”
A történetben keverednek a racionális alapokon álló sci-fi elemek, valamint a meseszerű illetve mitikus vonások. Nem véletlenül, hiszen George Lucas szándéka az volt, hogy egy modern mítoszt hozzon létre. A valósághoz képest jövőnek tűnő mitikus környezetben játszódik, ahol különleges távoli földrészek szerepét bolygók, csillagrendszerek játsszák.
A dolgozat terjedelme nem teszi lehetővé. hogy az összes szereplő helyszínt bemutassam, így csak az építészeti szempontból érdekesebb építményeket elemzem. A válogatás alapját a The Architect’s Journal által összeállított „The Architecture of Star Wars” képzi.

3.1 Bespin, Felhőváros
A Felhőváros a Bespin bolygó légkörében lebegő város. Először „A Birodalom visszavág” alcímet viselő filmben tűnik fel, mint egykori bányászváros. A bányászat háttérbe szorulása miatt luxushoteleket, pihenőhelyeket és kaszinókat alakítottak ki rajta. Az alulról-felülről csészealjakra emlékeztető formájú struktúra átmérője 16,2 km, függőleges magassága 17,3 km.

7. ábra Felhőváros

3.2 Tatuin, Jabba, a hutt palotája
A Tatuin egy nagyrészt homokkal borított bolygó a Galaxis külső részén, az Arkanis szektorban. Magyarán a történetben szereplő világ peremvidéke, elszigetelt és elmaradottabb a többi bolygóhoz képest.
A monumentális palota kőből és vasból épült; három hengerszerű toronyból áll. A három torony, különböző szélességű és magasságú. Nagyon kevés nyílás látható az épületegyüttesen. Vízszintesen tagoltak, osztópárkányra emlékeztető módon. A térlefedés kupolaszerű építménnyel történt. A palota eredetileg monostornak épült, később lett Jabba palotája.

8. ábra Jabba palotája

3.3 Tatuin, Ancorhead
Luke Skywalker otthona. Az ott játszódó jeleneteket valós helyszínen vették fel, Tunéziában Matmátában. Mamata egy 600 méter magasságot elérő hegység, ahol az azonos nevű völgyben elszórtan 700 darab 9 méter átmérőjű gödör helyezkedik el. A gödrök mélysége nagyjából megegyezik átmérőjük méretével. A település lakói nagyrészt ezekben jellegzetes, földből kivájt üreges barlanglakásokban laknak. A lakógödrökbe, a közelükben nyitott lejtős lejáraton lehet lejutni. A lakógödrökben több szinten képeztek ki helyiségeket, melyekbe kötélzeten vagy hágcsókon lehet megközelíteni.
Az 1960-as években több lakógödröt komfortosított 2-10 ágyas szállodai részlegekké képeztek ki. A Sidi Driss Hotel étterme volt a forgatási helyszín.

9. ábra A Tatutin egyik forgatási helyszíne

3.4 Halálcsillag
A Halálcsillag olyan, mint egy mesterséges bolygó. Gömbformájú, amibe kör alakban bemélyed a szuperlézert kibocsátó fegyver. A belsejében két félgömbjét, az északit és a délit, az egyenlítője mentén egy szűk árok választja ketté, aminek szélessége nagyjából 60 méter, ez elegendő három TIE vadász kötelékben való repüléséhez. A színvilága a szürke, a fekete és annak árnyalatira korlátozódik, kívül fém burkolatú.

10. ábra Az első Halálcsillag

3.5 Hoth, Echo bázis
A „Birodalom visszavág” című epizódban a Lázadók Szövetsége, mivel bujkálniuk kell bázist létesítenek a Hoth bolygón, az Echo bázist. A bolygó ideális rejtekhely, mivel közel van a Corelli Kereskedelmi Útvonalhoz, de az arra tévedők száma csekély. A lázadók előtt a bolygót hasonló céllal keresték fel csempészek, kalózok és mások is. Valójában az Echo Bázis egy Mon Calamari kalóz, Salmakk rejtekhelyének kibővítéseként jött létre. Mivel a bolygón sincsen más, mint jég és hó, ezért a bázis fő vázát is a jég adja. Ez tartalmaz hangátokat, egészségügyi helyeket, szállás jellegű helyiségeket. Maga az alap ötlet egy iglura emlékeztet.

11. ábra Echo bázis

Összefoglalás
A két megvizsgált filmeposz sok hasonlóság mellett van köztük egy igen nagy különbség, hogy bár egy képzelt időben és térben játszódnak, az egyik (Gyűrűk ura) képi világa inkább a múlthoz, a történelmi korokhoz kötődik, míg a másik (Csillagok háborúja) egy képzelt jövőben játszódik. A Gyűrűk uránál ezért talán nem meglepő, hogy az építészettörténetből táplálkozik, viszont ugyanez a Csillagok háborújánál már meghökkentőbb.
A Gyűrűk ura című filmsorozatban az építészeti megformálás során nagyon jól kijönnek az ellentétek a világok és népeik között. A hobbitok és a tündék, akik a tisztaságot, ártatlanságot jelenítik meg a történetben, építészetükben az íves formákat részesítik előnyben. Építőanyagaikat a természetből veszik, de úgy, hogy csak annyiban háborgassák a természeti környezetet, amennyire feltétlenül muszáj.
A törpök, az emberek és a negatív szereplők ezzel szemben a követ, mint építőanyagot, részesítik előnyben, és kevéssé vannak tekintettel a természetre. Minas Tirith egy hegyre kapaszkodik fel, fel az ég felé, ahová az ember is vágyik, egy zikurathoz hasonlóan 7 darab szinttel, talán az élet hét korszakát jelképezve, és őrzik a királyságuk egyetlen fáját, ami még az eredendő tisztasághoz köti őket.
A Csillagok háborújában nem feltétlenül található ilyen éles ellentét. Bár a tisztán épített környezet, steril, robotalizált világ a Birodalomhoz kapcsolhatóak, de nem kizárólagosan. Főleg a geometrikusformák az uralkodók. Abból is legtöbbször az íves formák, a kör, a henger. Így formai megközelítésben nehéz különbségeket levonni. Inkább az anyaghasználatban és a méretekben érhető tetten a különbség. Mikor a színhely egy bolygó és nem az űr, nagyon szélsőségesek a helyszínek: sivatag, ég, erdő, jég. A legtöbb ilyen helyen, viszont érdekes módon a pozitív szereplőkhöz köthető épületek, házak az ősi népi építészetből merítenek. Ráadásul ezek a helyszínek egyáltalán nem lógnak ki a film építészeti világából.
Ezek alapján megállapítható, hogy valamilyen oknál fogva az emberek a szabálytalanabb, ősinek ható anyagokhoz, formákhoz és természet közelibb környezethez pozitív tulajdonságokat, érzéseket kapcsolnak. Míg a geometrikus, a szabályosság, a mérnöki pontossággal kiszerkesztett épületek inkább elidegenedést váltanak ki, és azok ezekben a filmekben a negatív hősökhöz kapcsolhatóak.
Felhasznált szakirodalom
http://hu.wikipedia.org/wiki/A_Gy%C5%B1r%C5%B1k_Ura_(film)
http://hu.wikipedia.org/wiki/A_Gy%C5%B1r%C5%B1k_Ura:_A_Gy%C5%B1r%C5%B1_Sz%C3%B6vets%C3%A9ge_(film)
http://hu.wikipedia.org/wiki/A_Gy%C5%B1r%C5%B1k_Ura:_A_kir%C3%A1ly_visszat%C3%A9r_(film)
http://hu.wikipedia.org/wiki/A_Gy%C5%B1r%C5%B1k_Ura:_A_k%C3%A9t_torony_(film)
http://en.wikipedia.org/wiki/Production_design_of_The_Lord_of_the_Rings_film_trilogy
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csillagok_h%C3%A1bor%C3%BAja_IV:_Egy_%C3%BAj_rem%C3%A9ny
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csillagok_h%C3%A1bor%C3%BAja_V:_A_Birodalom_visszav%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csillagok_h%C3%A1bor%C3%BAja_VI:_A_Jedi_visszat%C3%A9r
http://www.archdaily.com/25115/the-architecture-of-star-wars/
http://en.wikipedia.org/wiki/Architecture_of_Star_Wars

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése